Aktualności


Poniedziałek, 1.02.2021r.

Spotkanie informacyjne


tekst alternatywny
Poniedziałek, 1.03.2021r.

Spotkanie informacyjne


tekst alternatywny/NAZWA KONTRAKTU

Opracowanie dokumentacji projektowej STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji DŚU dla budowy obwodnicy Makowa Podhalańskiego w ciągu drogi krajowej nr 28

GDDKiA

/ZAMAWIAJĄCY

Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad
Oddział w Krakowie

gddkia.gov.pl

gddkia.gov.pl

SWECO


/WYKONAWCA

SWECO Polska sp.z.o.o.

gddkia.gov.pl
SWECO


/INSTYTUCJA ZAANGAŻOWANA

Ministerstwo Infrastruktury

gddkia.gov.pl